info om Leader!

Det finns några som funderar kring hur det egentligen fungerar med att söka pengar för landsbygdsutveckling, främst genom Leader, och vad det innebär för olika föreningar m fl. För att inte missuppfattningar och felaktigheter skall florera fritt, så har jag försökt förtydliga lite kring de vanligaste frågorna – kolla under rubriken Utvecklingsprojkekt Leader till vänster för info!

Dela gärna med dig!
Posted in Uncategorized