Marknadsföring

Marknadsföringen är både en egen grupp, samtidigt som marknadsföring och synliggörande väldigt mycket ingår i alla andra gruppers arbete.Här är en del av vad som diskuterats i Marknadsföringsgruppen:

Minnesanteckningar Marknadsföringsgruppen