Frågor och svar om Leader och utveckling

Hej!

Det har uppstått lite frågor och funderingar kring Leader och Röstånga Tillsammans – vilka projekt som kan ingå och vad det förpliktigar till från föreningar, frivilliga och andra intresserade. Det är lite snårigt och lurigt, men här kommer svar på några frågor jag stött på under förstudien!

Vad är en intressent till ett leader-projekt?

En intressent är någon som på något sätt är kopplad eller påverkas av projektet. Det kan vara en tung, aktiv finansiär eller en passiv privatperson, skolan eller en liten förening. Det är inget som förpliktigar eller att man måste uppfylla något, för att vara intressent.

Anledningen till att man listar intressenter är dels för att man skall visa hur man tänker sig effekterna av sina projekt, men dels också för att visa på bredd och förankring i processerna. Allt beroende på hur aktiv man är, har varit eller vill bli.

Exempel: Vi vill driva ett marknadsförings- eller inflyttningsprojekt. Skolan är kanske inte direkt aktiv i genomförandet – men är en intressent eftersom effekterna påverkar dess verksamhet. Även den lokala livsmedelsbutiken, eftersom kundunderlaget ökar. Osv.

Måste vår förening ställa upp med frivilliga?

Ingen måste ställa upp med frivilliga – om man inte vill. Det fina och unika med Leader är att man kan motfinansiera med frivilliga timmar, vilket betyder att ideella föreningar (som t ex Röstånga Tillsammans) kan driva större projekt.

Men det innebär också att man måste driva projekt som är angelägna för många, så att många vill bidra till utveckling och ser nyttan med det. Och gärna tycker att det är kul, samtidigt! Och man behöver inte heller vara medlem i en förening för att göra en insats för bygden.

Vilka idéer och projekt kan vi söka pengar för?

Här finns det ingen regel egentligen – idéer och projekt som bidrar till landsbygdsutveckling och som baseras på tre-partssamarbete (ideell, privat och offentlig) och som uppfyller Leaders krav, kriterier och lokala strategi kvalificerar. Sen prioriterar Leader lokalt vilka projekt som man vill stödja.

Därför är det viktigt att vi samarbetar och att man tydligt visar effekterna och syfte med de projekt man vill skall få stöd, att man sätter insatserna/projekten i ett större och långssiktigt sammanhang.

Måste vi genomföra projekten?

Projekt som blir beviljade är framarbetade förslag på vad vi vill göra, som Leader tycker är spännande och har beviljat en summa pengar till. Om det efterhand visar sig att ingen alls vill göra det, att det inte känns angeläget, att det inte blir kul, att beräkningarna trots allt inte stämmer – så får man efterhand tiden går revidera projekten eller lägga ner dom. Verkligheten stämmer inte alltid med de planer, tankar och idéer som man har. Tråkigt – men inte helt ovanligt.

Behöver vår förening ligga ute med pengar?

Alla pengar betalas ut i efterskott – alltså, först genomför vi det vi vill och har fått beviljat, därefter skickar vi in redovisning av våra beviljade kostnader, och därefter får vi pengar för våra utlägg.

Detta system passar t ex kommuner eller stora kapitalstarka organisationer, som har bra likviditet (=pengar att ligga ute med i flera månader), så därför erbjuder Jordbruksverket/Leader mindre ideella föreningar möjligheten till att få ett förskott, så att man kan sätta igång med utvecklingsarbetet. Förskottet är i regel halva projektstödet, men max 250 000 kr. I vårt fall så administrerar RT detta, så ingen annan förening behöver ligga ute med pengar.

Vi får alltså inga miljoner inbetalda till föreningen, som vi kan härja fritt med.

Varför skall vi ha en anställd i föreningen, när alla andra jobbar ideellt?

För att kunna driva stora projekt (t ex över flera år) så krävs det mycket administration och erfarenhet av projektledning (lite beroende på projekt, så klart). Detta vet de som jobbar med Leader – och de har därför i regel pengar avsatta för projektadministration i stora projekt. I många EU-program räknar man normalt med att ca ½ av projektbudgeten går till administration – för det är mycket administration, och det skall skötas och redovisas enl. vissa regler.

Skall en förening driva ett litet projekt för 30 000 kr och har frivilliga som sköter det administrativa, så går ju det, såklart. Men skall man driva större projekt – krävs det i regel anställd personal.

Det är alltså absolut inte så, att de pengar som är budgeterade för personal, tar pengar från utvecklingsprojekten, så att vi därför få mindre pengar till utveckling. Tvärtom – att vi har anställd personal gör faktiskt att vi kan söka mer pengar/större projekt.

Har ni andra frågor eller funderingar, eller vill veta mer om ovanstående så tveka inte att ta kontakt med vår projektledare Lina Wells – hon svarar gärna på på allt som ni undrar om. Det är bättre att fråga, än att spekulera eller missförstå. På så sätt kan vi sprida kunskap och engagemang – istället för missuppfattningar!

Lina når du på telefonnummer 0730 – 566 007 och info (a) rostangatillsammans.se. Du kan också skriv en fråga i Gästboken i vänstermenyn!

Mycket info finns också på Leader Skånes hemsida: www.leaderskane.se