Boende – inflytt

Boendegruppen har träffats flera gånger för att diskutera hur boendet i byn kan bli bättre och hur vi kan synliggöra livskvaliten i byn för tillfyttare och nybyggare.

Följande ämnen har diskuterats:

  • Inflyttning

-        genom nybyggnation. Istället för att det byggs enstaka hur här och där, så borde vi projektera för 25-40 hushåll. Kanske genom att använda Naturen som dragplåster och som kan motivera kostnaden för nybyggnation – diskussionen landade i att man skulle etablera en miljöby, eller eko-by – med allt från klimatsmarta hus, till alternativa energiförsörningsmöjligheter (solceller, lokal vindkraft, biogas?) och ekologiskt byggmaterial. Man skulle också kunna bygga 3-generationsbyggande, då efterfrågan på seniorlägeheter finns. Här finns olika alternativ till att jobba vidare – och personer från olika hustillverkare har besökt oss (Villanyckeln och Autark AB) och kommunens bygg- och planarkitekt, som visat ut olika lämpliga tomter för byggande.

-        man kan också inventera de tomma hus/gårdar som finns, för att se om dessa kan frigöras för inflytt, istället för att stå tomma.

  • Trafiksäkerhet – speciellt för äldre, att trottoarerna inte räcker till pga av bilparkering på trottoarer mm.
  • Mötesplats/torg – det saknas en naturlig, central och neutral mötesplats, kanske med en liten scen…
  • Lekplats/äventyrspark – gärna med fokus på naturen – kul för boende och turister!
  • Cykelstigar – att binda ihop bygden med cykelbanor till Billinge, Ask och Skäralid.
  • Det behövs en fullskalig idrottshall – och det finns en arbetsgrupp med föreningsrepresentanter från RIS och Röstångagymnasterna som jobbat aktivt med detta, i dialog med kommunen och skåneidrotten och NCC m fl.
  • Ett kultur- och aktivitetshus.