Leader

Utvecklingsprojekt Röstångabygden 2010-2011

Vi driver under 2010 och 2011 ett utvecklingsprojekt finansierat av Landsbygdsutvecklingsprogrammet Leader. Projektet är ett resultat av en förstude år 2009 och är uppbyggt i sju (7) delprojekt med en gemensam administration och projektledare under Röstånga Tillsammans. Se nedan.

Som projektledare har vi anställt Lina Wells på 50% för att koordinera och administrera projektet. Lina sitter på kontoret på gamla skolan i Röstånga (mellan kyrkan och Midgårdsskolan) på måndagar samt minst en dag till per vecka.

Varmt välkomna förbi och snacka byutveckling och idéer! Ring innan, för att vara helt säker på att hon finns på plats!

Du kan följa arbetet med de sju delprojekten här på hemsidan, de finns som underrubriker till Utvecklingsprojektet. Nedan presenteras de i sin korthet:
Kunskapspunkter i bygden – att pedagogiskt synliggöra intressanta ställen i bygden för ungdomar, boende, turister och ovana besökare i naturen. I ett första steg, och för att skapa en struktur kring presentationen och pedagogiken, fokuserar vi på Geologi (lavaströmmar, dinosarieben, ”hängande dalar”) – men innehållet kan bytas ut efterhand.

Miljöbyn – tillsammansska vi skapa ett nytt, energisnålt och klimatneutralt tre-generationsboende i byn. Vi jobbar med marknadsföring, öppet hus-arrangemang och mentorsprogram för intresserade. I Röstånga bor du vägg-i-vägg med den unika naturen.

Cykelstigen – genom att färdigställa den gamla banvallen/cykelstigen mellan Röstånga och Skäralid, via byavägen till Allarp, erbjuder vi en säker cykling för boende och besökare samt skapar reella förutsättningar för utvecklingen av miljövänlig eko-/cykelturism i bygden.

Hemsidan – rostanga.nu - nu skall det finnas en plattform och plats med all information om bygden – vilka företagare som finns, vad som kan upplevas när man är på besök och vilken livskvalitet som erbjuds för intresserade inflyttare. Ett gemensamt nyhetsbrev och en kalender att vara en viktig del av sidan.

Bussen – en rullande mötesplats och ett miljövänligt, kollektivt alternativ till bilen. Den gemensamma bussen kan användas både till att hämta besökare till bygden, t ex vid arrangemang (kulturbussen!) eller för gemensamma utflykter och besök runt om i regionen. Samtidigt blir bussen en öppen mötesplats för de boendepå väg till och hem från en mässa, konsert eller fotbollsmatch.

Turistambassadörer – att alla invånare blir ”ambassadörer” för sin egen bygd med kunskap om vad som erbjuds av upplevelser, boende, mat och resande för turister/besökare. Genom ”öppna dörrar”-arrangemang inför säsongen och en spännande, lokal turistkarta sprider vi kunskap i och om bygden, för både boende och besökare!

Smedjan – en tvärsektoriell mötesplats och plattform för kreativa processer och innovativ utveckling i bygden. Smedjan är även ett forum för kunskaps- och erfarenhetsutbyte mellan delprojekten och andra utvecklingsprojekt i regionen. Utöver detta bjuder vi i Tankesmedjan in föreläsare, åker på studiebesök eller har workshops kring t ex etablerandet av kooperativ, samhällsentreprenörskap eller andra utvecklingsfrågor.
Smedjan blir ett sätt att strukturera, få inspel i och ha fortsatt tempo i nya och pågående utvecklingsprocesser, som kommer att leda till nya, spännande samarbeten och initiativ framöver!