Röstånga Mobililtet

Klimatkrisen ställer krav på en grön och rättvis omställning av hela vårt samhälle. Transporter och mobilitet är en av flera stora utmaningar och de förslag på lösningar som presenteras utgår nästan uteslutande från en urban kontext. Landsbygdens perspektiv saknas eftersom det här råder helt andra utmaningar, förutsättningar och möjligheter. Bilberoendet är en sådan utmaning där landsbygdens förutsättningar och möjligheter skiljer sig från stadens.

Föreningen Röstånga Tillsammans genomför under 2023 en förstudie om vilka förutsättningar det finns för att resa mer hållbart, tryggt och flexibelt. Projektet Röstånga Mobilitet pågår fram till 2023-26 och finansieras av Region Skånes Miljövårdsfond under det första året, därefter av Interreg Green Mobility Shift.

Under projekt kommer vi bjuda in invånarna i Röstånga med omnejd till föreläsningar, workshops och andra typer av event för att få en samlad bild av vilka behov, resurser och förutsättningar vi har i Röstånga för att resa mer hållbart i framtiden. Olika förslag kommer att presenteras, testas och utvärderas tillsammans med fokusgrupper och andra intressenter i bygden. Redan nu finns en samåkningsgrupp på Facebook där man kan erbjuda eller be om skjuts. Läs mer på https://www.facebook.com/groups/1530492091103211

Läs om hur du kan resa grönare:

Res grönare - Röstånga Tillsammans
Res grönare - Röstånga Tillsammans
Rostanga_Tillsammans_ABF_Skane_Guide_res_gronare.pdf
4.1 MiB
14 Downloads
Details...

Se en video om hur du kan resa grönare:  https://www.youtube.com/watch?v=L6Sey3GUN38

För mer information kontakta Vanda Kehr.

Projektledare Röstånga Mobilitet
vanda@rostangatillsammans.se