Monthly Archives: December 2009

info om Leader!

Det finns några som funderar kring hur det egentligen fungerar med att söka pengar för landsbygdsutveckling, främst genom Leader, och vad det innebär för olika föreningar m fl. För att inte missuppfattningar och felaktigheter skall florera fritt, så har jag

Posted in Uncategorized