Utvecklingsgrupper 2009

Under det första mobiliseringsmötet, den 22 januari 2009, var det ett par “teman” eller inriktningar som utkristalliserade sig. Dessa ligger sedan till grund för våra utvecklingsgrupper – inom Natur, Kultur, Marknadsföring, Boende och Näringsliv & Turism.

Sammantaget så är ca 100 personer mer eller mindre inblandade i utvecklingsgrupperna.

För att följa processerna i de olika grupperna kolla under resp. rubrik! Minnesanteckningar från varje möte finns också under Dokument och länkar!

Manual för arbetet i grupperna finns här:MANUAL

Dela gärna med dig!