Nya bostäder

Röstånga Tillsammans jobbar för att det ska byggas nya bostäder i Röstånga. Vi vill att fler människor ska få möjlighet att bo i vår fina by.

Syftet är att skapa ett attraktivt och unikt boende boende i Röstånga som profilerar samhället samt visar på en god utveckling i samhället i stort. Visionen är att de nya bostäderna ska vara så självförsörjande (energi) som möjligt. Hållbarhet (ekonomi/sociala aspekter/miljö) är ett nyckelord och projektet hoppas bli unikt med öppenhet för nya lösningar.

En boendegrupp har bildats för att utveckla idéerna och undersöka intresset kring Röstånga.Om du är intresserad av att vara med i arbetet så tveka inte att höra av dig! Maila oss på info@rostangatillsammans.se

Det nya bostadsområdet ska var (a) socialt, (b) ekonomiskt och (c) ekologiskt hållbart:
a. Tre-generationsboende – möjlighet att förändra boendet efter behov och bygga till efter hand
b. Ekonomiska hus med låg driftskostnad
c. Naturnära vid Nationalparken och bra miljöval genom hela byggnadsprocessen

Vi gjorde en inventering 6 november 2011…