Bornholm (album)

Inspirationstur till Bornholm                                                                                       2010-03-16

Kl 07.00 lämnade vi ett gryende Röstånga för att bege oss till Bornholm. Det skulle visa sig vara knappa tidsmarginaler, men Gösta styrde bussen stabilt och säkert, så att vi hann precis i tid till katamaranen i Ystad (men en marginal på 4 minuter!). Detta trots att vi först missade Micke i Stockamöllan och fick vända tillbaks!

Vi anlände till ett soligt Bornholm och första stopp var den gamla pittoreska vindmöllan i Gudhjem – nu ett kontor för främst Leader/LAG-Bornholm, en Landdistriktscoach och olika projekt inom livsmedelsförädling och klimat. När vi kom, höll en kock från danska kocklandslaget på att spela in en reklamfilm för en lokal produkt: en kombination av tallrik och servieringsbricka av bornholmsgranit.

Gudhjem och LeaderHans-Jörgen Jensen guidade i Gudhjem
Därefter presenterade sekreteriatsledare Hans-Jørgen Jensen Leader och utvecklingshistorien för Bornholm – och hur de i över 15 år jobbat med olika inriktningar och metoder. Både metoden och innehållet har utvecklats – dels från ett striktare hantverks-, tursim- och matförädlingsprogram till ett bredare program med natur, klimat, hav, hamn och hälsa. Metoden som utvecklats är en ”fyrtorns”-modell – med några klara och tydliga projekt som kan inspirera och sprida ljus och inspiration runt omkring. Spännande att höra!

Rikke Brandt Broegaard tog vid och presenterade sin uppdrag som Landdistriktscoach – delsvis finansierat av LAG/Leader och Bornholms Regionskommune. Hennes uppdrag var att sätta igång eller stödja utvecklingsprocesser i de 29 småbyarna på Bornholm. Byarna hade i regel, men inte alltid, en bygdeförening som drev olika utvecklinsgfrågor. Här gick Rikke in för att både hjälpa till i processer, med att söka pengar eller för att hålla workshops kring olika teman.

Vad var det som avgjorde vilka projekt som blev lyckade eller inte, och vad man skulle tänka på i olika samarbetsprojekt?

Det viktigaste för att lyckas i olika samarbeten var utan tvekan personkemi, menade Hans Jørgen – det kan nästan kvitta vilka bra projekt och idéer man har – stämmer det inte med kemin är det mycket svårt för ett projekt att lyfta! Dessutom skulle man sträva efter att snabbt visa på resultat eller lyckade projekt, i kombination med öppenhet i processerna och att  man jobbar aktivt med att hitta resurser för att förverkliga sina ideer. Överlag talade både Hans Jørgen och Rikke mycket om ”fundraising” – ett begrepp som man inte stöter på så ofta, och på samma sätt, bland föreningar i Skåne, anser jag.

Utanför Gudhjems  Bibliotek och "Universitet"Efter presentationen fick vi en guidad rund-tur i underbara Gudhjem. Gudhjem påminner mycket om Röstånga – samma antal invånare (800-850) och tydlig turismprägel. Ingen bank, ingen skola (!) – men ett badhus (som en förening ansvarar för!), en biograf som visar film varje dag (som en förening ansvarar för!) ett bibliotek och ”universitet” (en lokal för distansstudier och forskare – i regi av en förening!) och ett ungdomshus – med dans- och replokal mm (också i regi av en förening!). Dessutom visade Hans Jørgen oss hur de jobbat med estetiken kring entréerna till byn, och hur de placerat ut stora bänkar för att främja fotgängare istället för biltrafik/parkering. Mycket inspirerande – och efter en kort lunch med gott ”smørrebrød” styrde vi kosan mot Nyker, för en träff med Jørgen Hammer.

 

Nyker och Bornholmske Borgerforeningers Samvirke
Jørgen Hammer är ordförande för både LAG/Leader Bornholm och Bornholmske Borgerforeningers Samvirke – en paraplyorganisation för de olika bygdeföreningarna på Bornholm, som bildades i samband med danska kommunsammanslagningen 2002. Jørgen tog emot oss i sitt vackra hus, den gamla kyrksmedjan i Nyker – och berättade om hur de dels samverkade bygdeföreningarna emellan, dels hur deras uppdrag mot kommunen och dess olika verksamheter. Det viktigaste i den processen tyckte Jørgen var att man tidigt skulle involvera medborgarna i olika processer, för att undvika skyttegravar, och istället landa i en förståelse för sina olika uppdrag, situationer och arbeten. Han rekommenderade också att man skulle ha ”fællesråd” på mindre orter – där föreningar och andra organisationer fick en mötesplats för att diskutera utveckling och informera om varandras verksamheter. Någon som tyvärr inte längre finns naturligt, ens i små byar!

Hasle och byförnyelseprojektet
Sista anhalt på besöket var i hamnstaden Hasle med ca 1300 invånare, där Gugga Zakariasdottir – arkitekt på Bornholms Regionskommune, henne skollega Janet  och Kaj Erik Mortensen, ordförande i Hasle Byting, mötte upp för att presentera hur kommunen och medborgarna tillsammans utvecklat ett program för byförnyelse – med utgångspunkt i de boendes önskemål – både unga och gamla. Det hade resulterat i ett fem-årigt program inkluderat en mulithytte för ungdomarna, en helt ny plan för hamnen – inklusive ett havsbad och estetiska insatser i hamnen.

Det mest utmärkande i denna process var att när kommunen bjöd in till dialog, så hade man redan pengarna färdiga – ungefär 5 miljoner på 5 år till utvecklings/byförnyelse-projekt. Man kunde alltså mer fokusera på vad man ville göra, inte hur det skulle finansieras!

Mycket inspirerade och med huvudet fullt av goda idéer, exempel och förslag äntrade vi sedan åter katamaranen för att bege oss den långa vägen hem till Söderåsen, över Östersjön och den skånska landsbygden.

 

Ett stort tack till Hans-Jørgen Jensen, Rikke Brandt Broegaard, Jørgen Hammer och Gugga Zakariasdottir och Kaj Erik Mortensen för ett spännande program och äkta bornholmsk gästfrihet!

 

Länkar:

Leader Bornholm: www.lag-bornholm.dk

Gudhjems Byportal: www.gudhjem.nu

Bornholmske Borgerforeninger Samvirke www.borgerforeninger.dk/

Om Hasle och processen där: www.hasle.dk

Bornholms regionskommune: www.brk.dk

 

Med på besöket var Daniel Unnerbäck, Susanna Roman, Einar Westin, Mikael Almgren, Nils Phillips, Thomas Arnström och Gösta Nilsson. Foto från besöket finns snart på hemsidan, under FOTO.

Ovanstående är nedtecknat av Nils Phillips, Projektledare Röstånga Tillsammans.