Monthly Archives: May 2011

Bygdebolag bildat!

Varför har vi startat ett bolag, och vilken verksamhet skall vi bedriva? Välkommen till uppstartsmöte för nybildade Röstånga Utvecklings Aktiebolag svb. (RUAB svb). Vi träffas på Midgård/skolan den 19 maj, kl 19.00 för att diskutera nästa steg i bygdens utveckling!

Posted in Uncategorized