Årsmöte tisdag 24 mars 18:30 Billingevägen 11

Välkomna på Röstånga Tillsammans årsmöte för 2014. Vi ses tisdagen den 24 mars 2015, kl 18.30 på Billingevägen 11 i Röstånga. Kaffe och tilltugg serveras.

Alla intresserade, nyfikna eller redan initierade är varmt välkomna och alla närvarande blir också lovade ett besök på det lokala bryggeriet Röstånga Raj Raj, som ligger vägg i vägg med kontoret!

Dagordning enl. stadgar enl. nedan.

1. Fastställande av röstlängd för mötet (vem som har rösträtt)
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet
3. Val av protokolljusterare och rösträknare
4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
5. Fastställande av föredragningslista
6. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret, samt styrelsens förvaltningsberättelse för det senaste räkenskapsåret.
7. Revisorns berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
9. Fastställande av verksamhetsplan samt budget för kommande verksamhets-/räkenskapsår.
10. Behandling av styrelsens förslag och medlemmars motioner
11. Val av befattningar, på ett (1) år.
- föreningens ordförande
- föreningens sekreterare
- föreningens kassör
- föreningens revisor
- övriga befattningar i styrelsen
- Valberedning

12. Mötets avslutande.

Balans- och resultatrapport samt verksamhetsberättelse bifogas:

File Resultatrapport_802445-9789_20140101-20141231
File Resultatrapport_802445-9789_20140101-20141231
Resultatrapport_802445-9789_20140101-20141231.pdf
10.1 KiB
539 Downloads
Details...

Balansrapport_802445-9789_20140101-20141231
Balansrapport_802445-9789_20140101-20141231
Balansrapport_802445-9789_20140101-20141231.pdf
7.4 KiB
474 Downloads
Details...

File Verksamhetsberättelse för Röstånga Tillsammans 2014
File Verksamhetsberättelse för Röstånga Tillsammans 2014
Verksamhetsberättelse för Röstånga Tillsammans 2014.pdf
86.2 KiB
672 Downloads
Details...

 

Bästa hälsningar/Styrelsen Röstånga Tillsammans

Posted in Uncategorized