Årsmöte tisdag 30 april, 2021 19:00, Stationshusets baksida (ute), Röstånga

Kallelse till årsmöte för Röstånga Tillsammans 2021

Varmt välkomna till årsmöte för Röstånga Tillsammans, kl 19.00 fredag 30 april, 2021 på Stationen i Röstånga.  Föranmälan senast/helst dagen innan krävs så vi kan  förbereda avseende det där viruset.  Du får bara komma om du känner sig frisk och är symptomfri.  Vi kommer att vara ute – på Stationens baksida.  Du kan även medverka online.  Tillhör du riskgruppen eller jobbar med riskgrupper, rekommenderas att ni medverkar via länk/zoom. Ni får länk till mötet, vid anmälan.

Balans- och resultatrapport, samt verksamhetsbeskrivning bifogas:

Verksamhetsberättelse Röstånga Tillsammans, Svalövs Kommun, 2020
Verksamhetsberättelse Röstånga Tillsammans, Svalövs Kommun, 2020
Verksamhetsberättelse för ideell förening Röstånga Tillsammans, Svalövs Kommun, för år 2020 (1).pdf
47.2 KiB
252 Downloads
Details...
Balansrapport Röstånga Tillsammans 20200101-20201231
Balansrapport Röstånga Tillsammans 20200101-20201231
Balansrapport_20200101-20201231_Röstånga Tillsammans.pdf
42.2 KiB
226 Downloads
Details...
Resultatrapport Röstånga Tillsammans 20200101-20201231
Resultatrapport Röstånga Tillsammans 20200101-20201231
Resultatrapport_20200101-20201231_Röstånga Tillsammans.pdf
50.9 KiB
239 Downloads
Details...
Revisionsberättelse Röstånga Tillsammans 2020
Revisionsberättelse Röstånga Tillsammans 2020
Röstånga Tillsammans Revisionsberättelse 2020.pdf
253.7 KiB
239 Downloads
Details...

Dagordning på årsmötet enligt stadgar:

1. Fastställande av röstlängd för mötet (vem som har rösträtt)
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet
3. Val av protokolljusterare och rösträknare
4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
5. Fastställande av föredragningslista
6. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret, samt styrelsens förvaltningsberättelse för det senaste räkenskapsåret.
7. Revisorns berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
9. Fastställande av verksamhetsplan samt budget för kommande verksamhets-/räkenskapsår.
10 .Fastställande av medlemsavgift
11. Behandling av styrelsens förslag och medlemmars motioner
12. Val av styrelseledamöter.
– Föreningens ordförande (1 år), Övriga ledamöter i styrelsen (2 år, växelvis), Valberedning, Revisorer
13. Övriga frågor
14. Mötets avslutande.

Motioner, nomineringar och förslag skickas till styrelsen på: info@rostangatillsammans.se

Varmt välkomna, och anmäl gärna er närvaro, så vi kan beställa rätt antal kaffekoppar och kakor!

Med vänlig hälsning
/
Styrelsen, Röstånga Tillsammans
Tel: 073-6447738 (nils, ordf).

Posted in Uncategorized
In Archive