Kallelse till årsmöte för Röstånga Tillsammans Ideell förening onsdag 24 april, 2024

Onsdag 24 april, kl 19.00 (mat från kl 18.15). Stationen Röstånga

Varmt välkomna till årsmöte för Röstånga Tillsammans, vi ses  kl 19.00 i restaurangen på Stationen i Röstånga onsdagen den 24 april. Vi inleder redan 18.15 med att bjuda på buffé tillsammans med vårt projekt Individ och bygd i Balans och  Årsmöteshandlingar presenteras på hemsidan veckan innan. Anmäl gärna ditt deltagande på 073-6447738 eller info@rostangatillsammans.se, så att maten räcker till alla!

Hemsida: http://rostangatillsammans.se/ 

Vårt utvecklingsbolag Röstånga Utvecklings AB (svb) har bolagstämma redan kl 17.30, så välkommen redan då, stanna på en bit mat och sedan avsluta med bolagstämma till kaffet!

Årsmöteshandlingar finns här:

RT - Revisionsberättelse 2024-04-19
RT - Revisionsberättelse 2024-04-19
RT - Revisionsberättelse 2024-04-19.jpg
1.5 MiB
29 Downloads
Details...
Resultatrapport_20230101-20231231_Röstånga Tillsammans
Resultatrapport_20230101-20231231_Röstånga Tillsammans
Resultatrapport_20230101-20231231_Röstånga Tillsammans.pdf
46.9 KiB
49 Downloads
Details...
Balansrapport_20230101-20231231_Röstånga Tillsammans
Balansrapport_20230101-20231231_Röstånga Tillsammans
Balansrapport_20230101-20231231_Röstånga Tillsammans.pdf
35.5 KiB
44 Downloads
Details...
Förslag_Verksamhetsberättelse 2023 för ideell förening Röstånga Tillsammans, Svalövs Kommun
Förslag_Verksamhetsberättelse 2023 för ideell förening Röstånga Tillsammans, Svalövs Kommun
Förslag_Verksamhetsberättelse 2023 för ideell förening Röstånga Tillsammans, Svalövs Kommun,.pdf
336.1 KiB
49 Downloads
Details...

Länk: http://ruab.org/kallelse-till-bolagstamma-for-rostanga-utvecklings-ab-svb

Dagordning på årsmötet enligt stadgar, se nedan.

1. Fastställande av röstlängd för mötet (vem som har rösträtt)
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet
3. Val av protokolljusterare och rösträknare
4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
5. Fastställande av föredragningslista
6. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret, samt styrelsens  förvaltningsberättelse för det senaste räkenskapsåret.
7. Revisorns berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
9. Fastställande av verksamhetsplan samt budget för kommande verksamhets-/räkenskapsår.
10 .Fastställande av medlemsavgift
11. Behandling av styrelsens förslag och medlemmars motioner
12. Val av styrelseledamöter.
– Föreningens ordförande (1 år), Övriga ledamöter i styrelsen (2 år, växelvis),  Valberedning, Revisorer
13. Övriga frågor
14. Mötets avslutande.

Motioner och förslag skickas till styrelsen på: info@rostangatillsammans.se

Valberedare: Mattias Bergström: matti_swe@hotmail.com

Posted in Uncategorized