Vänlig påminnelse om Röstånga Tillsammans Årsmöte onsdag 26 april, 2023

Kallelse till årsmöte för Röstånga Tillsammans.

Onsdag 26 april, kl 19.00 (mat från kl 18.15) Stationen Röstånga

Varmt välkomna till årsmöte för Röstånga Tillsammans, vi ses  kl 19.00 i restaurangen på Stationen i Röstånga onsdagen den 26 april. Vi inleder redan 18.15 med att bjuda på buffé tillsammans med vårt projekt Individ och bygd i Balans och  Årsmöteshandlingar presenteras på hemsidan veckan innan. Anmäl gärna ditt deltagande på 073-6447738 eller info@rostangatillsammans.se, så att maten räcker till alla!

Hemsida: http://rostangatillsammans.se/

Verksamhetsberättelse för ideell förening Röstånga Tillsammans, Svalövs Kommun, för år 2022 (förslag)
Verksamhetsberättelse för ideell förening Röstånga Tillsammans, Svalövs Kommun, för år 2022 (förslag)
Förslag på Verksamhetsberättelse för ideell förening Röstånga Tillsammans, Svalövs Kommun, för år 2022.pdf
208.5 KiB
89 Downloads
Details...
Resultatrapport Röstånga Tillsammans 2022
Resultatrapport Röstånga Tillsammans 2022
Resultatrapport_20220101-20221231_Röstånga Tillsammans.pdf
52.6 KiB
75 Downloads
Details...
Balansrapport Röstånga Tillsammans 2022
Balansrapport Röstånga Tillsammans 2022
Balansrapport_20220101-20221231_Röstånga Tillsammans.pdf
44.6 KiB
69 Downloads
Details...
Revisionsberättelse Röstånga Tillsammans 2022
Revisionsberättelse Röstånga Tillsammans 2022
Revisionsberättesle_sign_Röstånga_tillsammans_för 2022.pdf
26.0 KiB
81 Downloads
Details...

 

Vårt utvecklingsbolag Röstånga Utvecklings AB (svb) har bolagstämma redan kl 17.30, så välkommen redan då, stanna på en bit mat och sedan avsluta med bolagstämma till kaffet!

Länk: http://ruab.org/kallelse-till-bolagstamma-for-rostanga-utvecklings-ab-svb

 

Dagordning på årsmötet enligt stadgar, se nedan.

 

1. Fastställande av röstlängd för mötet (vem som har rösträtt)
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet
3. Val av protokolljusterare och rösträknare
4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
5. Fastställande av föredragningslista
6. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret, samt styrelsens  förvaltningsberättelse för det senaste räkenskapsåret.
7. Revisorns berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
9. Fastställande av verksamhetsplan samt budget för kommande verksamhets-/räkenskapsår.
10 .Fastställande av medlemsavgift
11. Behandling av styrelsens förslag och medlemmars motioner
12. Val av styrelseledamöter.
– Föreningens ordförande (1 år), Övriga ledamöter i styrelsen (2 år, växelvis),  Valberedning, Revisorer

13. Övriga frågor
14. Mötets avslutande.

Motioner och förslag skickas till styrelsen på: info@rostangatillsammans.se

Valberedare: Mattias Bergström: matti_swe@hotmail.com

Dela gärna med dig!
Posted in Uncategorized