Inventering den 6 november

Vi var sex personer som cyklade runt och tittade på fem områden i byn. Vi enades om att tre av dessa områden kan vara intressanta att gå vidare med.
Samtliga tre ligger fint, naturen känns närvarande och det finns goda möjligheter att bygga i söderläge.

A. Odensjövägen
Vi tänker oss en eller flera huskroppar som utgår från Odensjövägen och sträcker sig bakåt mot Backavägen.
Huset/husen följer “ravinen” i området.
Utsikt över byn norrut.
Här finns el och VA (i Odensjövägen)

B. Hästhagen
Husen byggs i befintlig hage, träden mellan hagen och idrottsplatsen bevaras.
Anslutningsväg från Odensjövägen (finns redan en liten väg här).
Kanske kan man fundera på någon form av handel (livsmedel) i samband med att husen byggs?
El och VA saknas i dagsläget

C. Södergård
Om man placerar husen en bit från de befintliga, uppe på kullen, blir utsikten mot Jällaberg fantastisk.
Området mellan gamla och nya området kan användas för lek mm.
Med en bro över bäcken får man en genväg till skolan.
El och VA finns i Lingatan
Anslutningsväg finns

Dela gärna med dig!