Extra bolagsstämma 10 juni

Välkommen till en extra bolagsstämma måndag den 10 juni, kl 19.00

Efter att vi i styrelsen diskuterat igenom bolagets verksamhet utifrån de frågor och önskemål som lyftes på bolagsstämman och det efterföljande mötet den 21 maj, så anser vi tyvärr att vi i styrelsen ej har tillräckligt kapacitet, resurser eller förutsättningar för att fånga de förslag som presenterats för att hitta en hållbar lösning.

Vi vill verkligen behålla Anna och Daniel på Stationen – och stärkta av både kompetensen, de konkreta förslagen och engagemanget bakom dessa som det visat  sig på dessa möten, så kallar vi  till extra bolagsstämma den 10 juni där vi efterlyser 4-5 personer som går in i bolagets styrelse och tar medansvar framför allt gällande villkoren för stationen samt hur det nya avtalet ska hänga ihop med helheten, så detta kommer på plats innan midsommar. Därefter kan också verksamheten utvecklas och mobiliseras i olika arbetsgrupper etc.

Det är just nu ett riktigt bra läge att engagera sig i stationen och bolaget generellt: vi har sålt av en del fastigheter och redovisat ett positivt resultat 2023, har ekonomin i balans, pengar på kontot och alla lokaler/lägenheter uthyrda och räntor är påväg ner och konjunkturen upp. Här finns det möjlighet att verkligen och konkret vara med kunna påverka livet och verksamheterna i bygden, mobilisera flera av de bra förslagen och säkerställa livskvaliteten i byn – samtidigt som engagemanget breddas och vi kan göra mer tillsammans.

Varmt välkomna!
Extra bolagsstämma Röstånga Utvecklings AB (svb)
Måndag den 10 juni, kl 19.00
Billingevägen 11
Anmälan via denna länk https://extra-bolagsstmma-rstnga-utvecklings-ab-svb.confetti.events/

Frågor,  funderingar och kandidater till nya styrelsen/via: info@ruab.org eller till Nils ordf. 073-6447738

Posted in Uncategorized