Näringslive & Turism

Näringslivs- och turistgruppen har varit aktiv och diskuterat en massa olika förslag på hur vi kan utveckla näringslivet och turismen i bygden. Här finns ingen brist på idéer och synpunkter!