RUAB

”Om vi inte själv vill satsa eller investera i bygden, hur kan vi då begära att andra skall göra det?”

Den ideella utvecklingsföreningen Röstånga Tillsammans som tagit utvecklingen i bygden ett steg vidare och bildat ett utvecklingsaktiebolag!

- Det saknas en samlande kommersiell plattform för utveckling i bygden, säger Johan Bergstrand, VD i nybildade aktiebolaget. Det handlar om nya sätt att på sikt kunna binda kapital, resurser och arbetstillfällen i bygden.

Köp RUAB-aktie!

Bolaget är bildat, men har ännu ingen verksamhet, utan det handlar ännu om att skapa förutsättningar för utveckling, så att man snabbt kan sätta igång – när tillfälle och möjligheterna uppstår. Vilken verksamhet det bli är lite upp till de som väljer att investera i bolaget och bygden. Den ideella föreningen Röstånga Tillsammans äger idag 100 % av aktierna, men kommer bjuda in boende, företagare och föreningar att bli delägare. Röstånga Utvecklings Aktiebolag är ett så kallat svb-bolag – vilket betyder ”aktiebolag med särskild vinstutdelningsbegränsning” – vilket innebär att eventuell vinst stannar kvar i bolaget. Vinsten måste alltså alltid användas för bygdens bästa!

- Detta är ett viktigt steg i utvecklingen, ur många perspektiv, säger Nils Phillips, ordförande i Röstånga Tillsammans och i RUAB. Om vi inte själv vill satsa eller investera i bygden, hur kan vi då begära att andra skall göra det? Vi tror stenhårt på bygden, och detta är ett sätt att visa det på. Och det är riktigt spännande!

Mer och aktuell info: www.ruab.org

Bolagsverket: http://www.bolagsverket.se/aktuellt/2005/050707_ett_nytt_slags_ab.html

Johan Bergstrand, VD RUAB svb. Tel: 0705-109550

Nils Phillips, Ordf. Röstånga Tillsammans och RUAB svb. Tel: 073-6447738