Kulturgruppen

Kulturgruppen har träffats ett par gånger och kommit med många spännande idéer och tankar!

Här kommer ett litet urval:

  • En musikverkstad – öppen replokal för alla, alla åldrar – där instrument och inspelningsutrustning finns till rådighet alltid!
  • Kulturakuten – ett nätverk (bank eller pool) med professionella konstnärer, musiker, kulturarbetare som kan rycka ut för punktinsatser i olika sammanhang. Kanske kan de fungera som mentorer etc.
  • En kulturinventering – vem kan vad i bygden? Finns det okända talanger?
  • Ett Konstverk mitt i byn – ett stort eller litet. Kanske man skall ha en årlig tävlig, och spektakulär ”avtäckning” med festligheter. En riktigt regional ”kulturmagnet”!
  • Nattutställning i Nationalparken med olika teman – kanske kring natur?
  • Ett sjudande Kulturhus, med scen, replokaler och mötesplatser för alla åldrar och intressen!
  • Kulturbussen – som kan fungera både som transport till och från kulturaktiviteter i bygden, men även som en mötesplats och en socialt gränsöverskridande mötesplats. Alla äger den, alla kan bruka den, men bara några få kan köra den :-)