Årsmöte onsdag 13 april, 2022 19:00, Underbaren på Stationen, Röstånga

Kallelse till årsmöte för Röstånga Tillsammans 2022

Varmt välkomna till årsmöte för Röstånga Tillsammans, kl 19.00 fredag 13 april, 2022 på Stationen i Röstånga. Du får bara komma om du känner sig frisk och är symptomfri p.g.a. det där viruset.

Årsmöteshandlingar bifogas:

Resultatrapport_Röstånga_Tillsammans 2022
Resultatrapport_Röstånga_Tillsammans 2022
Resultatrapport_Röstånga_Tillsammans_210101-211231.pdf
65.3 KiB
44 Downloads
Details...
Revisionsberättelse_Röstånga_Tillsammans_2022
Revisionsberättelse_Röstånga_Tillsammans_2022
Revisionsberättelse_Röstånga_Tillsammans_2022_Signerad 220408.pdf
487.3 KiB
44 Downloads
Details...
Verksamhetsberättelse för ideell förening Röstånga Tillsammans, Svalövs Kommun, för år 2021
Verksamhetsberättelse för ideell förening Röstånga Tillsammans, Svalövs Kommun, för år 2021
Verksamhetsberättelse för ideell förening Röstånga Tillsammans, Svalövs Kommun, för år 2021.pdf
138.2 KiB
79 Downloads
Details...
Balansrapport Röstånga Tillsammans 2022
Balansrapport Röstånga Tillsammans 2022
Balansrapport_20210101-20211231_Röstånga Tillsammans.pdf
44.5 KiB
34 Downloads
Details...

Dagordning på årsmötet enligt stadgar:

1. Fastställande av röstlängd för mötet (vem som har rösträtt)
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet
3. Val av protokolljusterare och rösträknare
4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
5. Fastställande av föredragningslista
6. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret, samt styrelsens förvaltningsberättelse för det senaste räkenskapsåret.
7. Revisorns berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
9. Fastställande av verksamhetsplan samt budget för kommande verksamhets-/räkenskapsår.
10 .Fastställande av medlemsavgift
11. Behandling av styrelsens förslag och medlemmars motioner
12. Val av styrelseledamöter.
– Föreningens ordförande (1 år), Övriga ledamöter i styrelsen (2 år, växelvis), Valberedning, Revisorer
13. Övriga frågor
14. Mötets avslutande.

Motioner, nomineringar och förslag skickas till styrelsen på: info@rostangatillsammans.se

Varmt välkomna, och anmäl gärna er närvaro, så vi kan beställa rätt antal kaffekoppar och kakor!

Med vänlig hälsning
/
Styrelsen, Röstånga Tillsammans
Tel: 073-6447738 (nils, ordf).

Dela gärna med dig!
Posted in Uncategorized