Årsmöte tisdag 12 maj, 2020 19:00, Stationshuset, Röstånga

Kallelse till årsmöte för Röstånga Tillsammans 2019

Varmt välkomna till årsmöte för Röstånga Tillsammans, kl 19.00 tisdag 12 maj på Stationen i Röstånga. Årsmöteshandlingar presenteras på hemsidan i veckan.  Föranmälan senast/helst dagen innan krävs för att vi ska kunna möblera med avseende på det där viruset.  Du får bara komma om du känner sig frisk och är symptomfri.  Du kan även medverka online.  Tillhör du riskgruppen eller jobbar med riskgrupper, rekommenderas att ni medverkar via länk/zoom. Ni får länk till mötet, vid anmälan.

Balans- och resultatrapport, samt verksamhetsbeskrivning bifogas:

Rostanga Tillsammans - Verksamhetsberattelse 2019
Rostanga Tillsammans - Verksamhetsberattelse 2019
Rostanga_Tillsammans_-_Verksamhetsberattelse_2019.pdf
47.1 KiB
93 Downloads
Details...

Rostanga Tillsammans - Balans- och Resultatrapport 2019
Rostanga Tillsammans - Balans- och Resultatrapport 2019
Rostanga_Tillsammans_-_Balansrapport_2019.pdf
87.3 KiB
77 Downloads
Details...

Rostanga Tillsammans - Revisionsberattelse 2019
Rostanga Tillsammans - Revisionsberattelse 2019
Rostanga_Tillsammans_-_Revisionsberattelse_2019.pdf
228.2 KiB
48 Downloads
Details...

Dagordning på årsmötet enligt stadgar:

1. Fastställande av röstlängd för mötet (vem som har rösträtt)
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet
3. Val av protokolljusterare och rösträknare
4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
5. Fastställande av föredragningslista
6. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret, samt styrelsens förvaltningsberättelse för det senaste räkenskapsåret.
7. Revisorns berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
9. Fastställande av verksamhetsplan samt budget för kommande verksamhets-/räkenskapsår.
10 .Fastställande av medlemsavgift
11. Behandling av styrelsens förslag och medlemmars motioner
12. Val av styrelseledamöter.
– Föreningens ordförande (1 år), Övriga ledamöter i styrelsen (2 år, växelvis), Valberedning, Revisorer
13. Övriga frågor
14. Mötets avslutande.

Motioner, nomineringar och förslag skickas till styrelsen på: info@rostangatillsammans.se

Varmt välkomna, och anmäl gärna er närvaro, så vi kan beställa rätt antal kaffekoppar och kakor!

Med vänlig hälsning
/
Styrelsen, Röstånga Tillsammans
Tel: 073-6447738 (nils, ordf).

Dela gärna med dig!
Posted in Uncategorized