Bygdebolag bildat!

Varför har vi startat ett bolag, och vilken verksamhet skall vi bedriva? Välkommen till uppstartsmöte för nybildade Röstånga Utvecklings Aktiebolag svb. (RUAB svb). Vi träffas på Midgård/skolan den 19 maj, kl 19.00 för att diskutera nästa steg i bygdens utveckling! Kom!

Posted in Uncategorized