Årsmöte onsdag 25 april, 2018 18:30, Billingevägen 11

Kallelse till årsmöte för Röstånga Tillsammans.

Varmt välkomna till årsmöte för Röstånga Tillsammans, vi ses  kl 18.30 onsdagen den 25 april på Billingevägen 11.

Balans- och resultatrapport samt Verksamhetsberättelse avseende 2016 bifogas:

Balansrapport_20170101-20171231_Röstånga Tillsammans
Balansrapport_20170101-20171231_Röstånga Tillsammans
Balansrapport_20170101-20171231_Röstånga Tillsammans.pdf
11.4 KiB
315 Downloads
Details...

Resultatrapport_20170101-20171231_Röstånga Tillsammans
Resultatrapport_20170101-20171231_Röstånga Tillsammans
Resultatrapport_20170101-20171231_Röstånga Tillsammans.pdf
11.8 KiB
300 Downloads
Details...

Verksamhetsberättelse för ideell förening Röstånga Tillsammans, Svalövs Kommun, för år 2017
Verksamhetsberättelse för ideell förening Röstånga Tillsammans, Svalövs Kommun, för år 2017
2018_04_24_Verksamhetsberättelse för ideell förening Röstånga Tillsammans, Svalövs Kommun, för år 2017.pdf
63.7 KiB
388 Downloads
Details...

Dagordning på årsmötet enligt stadgar, se nedan.

Varmt välkomna!

Styrelsen för Röstånga Tillsammans
Stadga §11. Ärenden vid årsmötet Vid årsmötet skall följande behandlas och protokollföras:
1. Fastställande av röstlängd för mötet (vem som har rösträtt)
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet
3. Val av protokolljusterare och rösträknare
4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
5. Fastställande av föredragningslista
6. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret, samt styrelsens förvaltningsberättelse för det senaste räkenskapsåret.
7. Revisorns berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
9. Fastställande av verksamhetsplan samt budget för kommande verksamhets-/räkenskapsår.
10 .Fastställande av medlemsavgift
11. Behandling av styrelsens förslag och medlemmars motioner
12. Val av styrelseledamöter. – Föreningens ordförande (1 år), Övriga ledamöter i styrelsen (2 år, växelvis), Valberedning, Revisorer
13. Övriga frågor
14. Mötets avslutande

Motioner och förslag skickas till styrelsen på: info@rostangatillsammans.se

Valberedare: Mattias Bergström: matti_swe@hotmail.com

Posted in Uncategorized