Årsmöte torsdagen den 7 mars, kl 19.30 i Konsthallen (Billingevägen) i Röstånga

Hej och varmt välkomna till Röstånga Tillsammans årsmöte torsdagen den 7 mars, kl 19.30 i Konsthallen (Billingevägen) i Röstånga.

Röstånga Tillsammans är en utvecklingsförening i Röstångabygden med flera olika initiativ – allt från cykelstigar, bygdebussen och öppet-hus arrangemang till majoritetsägandet i Röstånga Utvecklings AktieBolag (svb.) med fastigheterna Konsthallen och Stationshuset. Är du intresserad själv eller vet du någon som skulle passa och vilja vara med och utveckla arbetet? Hör gärna av er till:info@rostangatillsammans.se eller ring ordf. Nils på 073-6447738!

Balansrapport 2012
Balansrapport 2012
RT BR 2012.pdf
7.9 KiB
602 Downloads
Details...

Resultatrapport 2012
Resultatrapport 2012
RT RR 2012.pdf
9.8 KiB
587 Downloads
Details...

Revisorsutlåtande 2012
Revisorsutlåtande 2012
Revisorsutlåtande 2012.pdf
475.9 KiB
843 Downloads
Details...

Verksamhetsberättelse För Röstånga Tillsammans 2012
Verksamhetsberättelse För Röstånga Tillsammans 2012
Verksamhetsberättelse för Röstånga Tillsammans 2012.pdf
89.1 KiB
823 Downloads
Details...
 

Ärenden vid årsmötet

Vid årsmötet skall följande behandlas och protokollföras.

 1. Fastställande av röstlängd för mötet (vem som har rösträtt)
 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet
 3. Val av protokolljusterare och rösträknare
 4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
 5. Fastställande av föredragningslista
 6. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret, samt styrelsens förvaltningsberättelse för det senaste räkenskapsåret.
 7. Revisorns berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 9. Fastställande av verksamhetsplan samt budget för kommande verksamhets-/räkenskapsår.
 10. Behandling av styrelsens förslag och medlemmars motioner
 11. Val av befattningar, på ett (1) år.
  -          föreningens ordförande
  -          föreningens sekreterare
  -          föreningens kassör
  -          föreningens revisor
  -          övriga befattningar i styrelsen
  -          Valberedning

12. Mötets avslutande. 

Inget utöver det som finns i kallelsen får tas upp och beslutas på årsmötet. 

Varmt välkomna! 

Med vänlig hälsning

/

Nils ordf. Röstånga Tillsammans

073-6447738

Posted in Uncategorized