Årsmöte torsdag 27/2 20:00 Stationen

Välkommen till årsmöte för Röstånga Tillsammans!

Nu är det äntligen dags för årsmöte, så varmt välkomna till Underbaren på Stationen, torsdag den 27 februari, kl 20.00.

Vi bjuder på kaffe och kaka och spännande årsmöteshandlingar!

Dagordning enl. stadgar enl. nedan.

1. Fastställande av röstlängd för mötet (vem som har rösträtt)
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet
3. Val av protokolljusterare och rösträknare
4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
5. Fastställande av föredragningslista
6. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret, samt styrelsens förvaltningsberättelse för det senaste räkenskapsåret.
7. Revisorns berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
9. Fastställande av verksamhetsplan samt budget för kommande verksamhets-/räkenskapsår.
10. Behandling av styrelsens förslag och medlemmars motioner
11. Val av befattningar, på ett (1) år.
- föreningens ordförande
- föreningens sekreterare
- föreningens kassör
- föreningens revisor
- övriga befattningar i styrelsen
- Valberedning

12. Mötets avslutande.

Inget utöver det som finns i kallelsen får tas upp och beslutas på årsmötet. Under punkt 10 har styrelsen har förslag på stadgeändring, finns på hemsidan!

Balans- och resultatrapport, samt verksamhetsbeskrivning bifogas:

Balansrapport 802445-9789 20130101-20131231
Balansrapport 802445-9789 20130101-20131231
Balansrapport_802445-9789_20130101-20131231.pdf
7.9 KiB
474 Downloads
Details...

Resultatrapport 802445-9789 20130101-20131231
Resultatrapport 802445-9789 20130101-20131231
Resultatrapport_802445-9789_20130101-20131231.pdf
6.3 KiB
466 Downloads
Details...

Stadgar För Föreningen RÖSTÅNGA TILLSAMMANS Förslag Rev 2014
Stadgar För Föreningen RÖSTÅNGA TILLSAMMANS Förslag Rev 2014
Stadgar för föreningen RÖSTÅNGA TILLSAMMANS_förslag_rev_2014.doc
35.5 KiB
541 Downloads
Details...

Verksamhetsberättelse För Röstånga Tillsammans 2013 V2
Verksamhetsberättelse För Röstånga Tillsammans 2013 V2
Verksamhetsberättelse för Röstånga Tillsammans 2013_v2.docx
18.1 KiB
665 Downloads
Details...

Varmt välkomna, och anmäl gärna er närvaro, så vi kan beställa rätt antal kaffekoppar och kakor!

Med vänlig hälsning
/
Styrelsen, Röstånga Tillsammans
Tel: 073-6447738 (nils, ordf).

Dela gärna med dig!
Posted in Uncategorized